Školní družina

Školní družina ve Kdyni je školské zařízení při Masarykově základní škole; jejím zřizovatelem je Městský úřad Kdyně a dle Školského zákona č.561/2004 Sb. poskytuje zájmové vzdělávání žáků 1. stupně této školy. (dle § 112, §121 odst.1 a §123 odst.5).

Svou činností navazuje na program školy. Nabízí žákům řadu zájmových aktivit a tudíž kvalitní využití volného času. Svými prostředky a metodami rozšiřuje poznatky, které žák získal ve škole. Činnosti, které se ve ŠD realizují, vycházejí z věku žáků, jejich zájmů, a potřeb. Je třeba přihlížet k jejich fyzickým schopnostem a možnostem, charakteru rodinného prostředí i momentální náladě.

Školní družina nabízí žákům volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání.Ve struktuře činností jsou proporčně zastoupeny činnosti pravidelné, spontánní a příležitostné. 

Cílem naší ŠD je alternativní nabídka aktivního a společensky užitečného využití volného času, kvalitní formou zájmového vzdělávání a činností v daných oblastech. Zájmové vzdělávání poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností, se zaměřením na různé oblasti. 

 Obsah našeho ŠVP prozájmové vzdělávání vystihuje již jeho název „Stopy roku“. Žáci prostřednictvím našeho ŠVP a činnostmi ve ŠD prakticky prochází v jednotlivých  měsících mnoha činnostmi lidského bytí, konání, tradicemi, zvyky a obyčeji, které lidé dodržují a udrží v průběhu celého kalendářního roku. Seznamují se s koloběhem vesmíru, světa, přírody, žití člověka apod. Usilujeme o to , aby děti pochopily, že vše, co se kolem nás děje, probíhá v čase, má svůj koloběh a řád. 

Po celý školní rok se žáci seznamují formou hry prostřednictvím aktivních činností s dalšími rozšiřujícími poznatky, které navazují na jejich již stávající vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje. Postupují přirozenou cestou od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému, od blízkého ke vzdálenému.

Kalendář

září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálně

DSC01014.jpg

Joomla! konole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze